October 2, 2022

கேரளா இளைஞர்

நடிகர் விஜய் போல் தோற்றமுடைய கேரளா வாலிபரின் பிரச்சாரம்

கோவை: விஜய் உருவம் கொண்டவர் பிரச்சாரம்... நடிகர் விஜய்யை போல தத்ரூப தோற்றம் கொண்ட கேரள நபரை ஈடுபடுத்தி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் பிரசாரம் மேற்கொண்டனர். மதுரையில்...

Subscribe To Our Newsletter

[mc4wp_form id="69"]